Loading...

ඩිජිටල් නොනිදහස් මාවත: පශ්චාත් නූතන ඒකාධිපතිවාදයේ තර්ජනයට එරෙහිව ලැරී ඩයමන්ඩ්

“The Road to Digital Unfreedom: The Threat of Postmodern Totalitarianism,” තුළ, ලැරී ඩයමන්ඩ් ඩිජිටල් යුගය විසින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයට සහ පුද්ගල නිදහසට එල්ල කරන අභියෝග පිළිබඳ බලගතු විශ්ලේෂණයක් ඉදිරිපත් කරයි. දේශපාලන විද්‍යාව සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අධ්‍යයනය පිළිබඳ ඔහුගේ ප්‍රවීණත්වය උකහා ගනිමින් Larry Diamond, නැගී එන තාක්ෂණයන් දේශපාලන භූ දර්ශන නැවත හැඩගස්වන ආකාරය සහ ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පදනම්වලට තර්ජනයක් වන ආකාරය ගවේෂණය කරයි. මෙම පෝස්ටුවෙන්, ඩිජිටල් අධිකාරීවාදය සහ ලොව පුරා සමාජයන් සඳහා එහි ඇඟවුම් පිළිබඳ Larry Diamond ගේ නිබන්ධනය කෙරෙන් සංක්ෂිප්තව විමසා බැලේ.

1. ඩිජිටල් අධිකාරීවාදය සහ පශ්චාත් නූතන ඒකාධිපතිවාදය:

Larry Diamond ඩිජිටල් අධිකාරීවාදයේ සංකල්පය හඳුන්වා දෙන අතර, විරුද්ධ මත මර්දනය කිරීමට, තොරතුරු පාලනය කිරීමට සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මතයන් යටපත් කිරීමට අත්තනෝමතික පාලන තන්ත්‍රයන් තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගන්නා ආකාරය ඉස්මතු කරයි. නවීන ඩිජිටල් නිරීක්ෂණ, ප්‍රචාරණ සහ වාරණ ශිල්පීය ක්‍රම මගින් පාලන තන්ත්‍රයන්ට තම පුරවැසියන්ගේ ජීවිත කෙරෙහි පෙර නොවූ විරූ පාලනයක් ඇති කිරීමට හැකි වන පශ්චාත් නූතන ඒකාධිපතිවාදයේ මතුවීම ගැන ඔහු අනතුරු අඟවයි.

2. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයට අභියෝග:

Larry Diamond ඩිජිටල් අධිකාරීවාදය විසින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයට එල්ල කරන ප්‍රධාන අභියෝග කිහිපයක් හඳුනා ගනී:

සිවිල් නිදහස ඛාදනය වීම: ඩිජිටල් නිරීක්ෂණ තාක්ෂණයේ ව්‍යාප්තිය දේශපාලන විසම්මුතිය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ මර්දනය කිරීමට, භාෂණයේ, රැස්වීමේ සහ ඇසුරේ නිදහස ඛාදනය කිරීමට අත්තනෝමතික පාලන තන්ත්‍රයන්ට හැකියාව ලබා දෙයි.

තොරතුරු හැසිරවීම: සමාජ මාධ්‍ය වේදිකා සහ ඩිජිටල් සන්නිවේදන නාලිකා අධිකාරීවාදී පාලන තන්ත්‍රයන් විසින් ප්‍රචාරණ ව්‍යාප්ත කිරීම, වැරදි තොරතුරු පතුරුවා හැරීම සහ මහජන මතය හැසිරවීම සඳහා වැඩි වැඩියෙන් ආයුධ සන්නද්ධ කර ඇත.

මැතිවරණ අඛණ්ඩතාවට තර්ජන: ඩිජිටල් තාක්‍ෂණයන් මැතිවරණ මැදිහත්වීම්, ඡන්දදායකයන් හැසිරවීම සහ වැරදි තොරතුරු ප්‍රචාරණ ව්‍යාපාර සඳහා පහසුකම් සපයයි, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මැතිවරණවල අඛණ්ඩතාව යටපත් කිරීම සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන කෙරෙහි විශ්වාසය බිඳ දමයි.

3. ගෝලීය දේශපාලනය සඳහා ඇඟවුම්:

Larry Diamond ගෝලීය දේශපාලනය සහ ජාත්‍යන්තර සබඳතා සඳහා ඩිජිටල් අධිකාරීවාදයේ ඇඟවුම් ගවේෂණය කරයි:

තාක්ෂණික-අධිකාරීවාදයේ නැගීම: ඒකාධිපති පාලන තන්ත්‍රයන් ඔවුන්ගේ ඩිජිටල් පාලනයේ සහ නිරීක්ෂණ ආකෘතිය වෙනත් රටවලට අපනයනය කරමින්, ගෝලීය සම්මතයන්ට බලපෑම් කරමින් සහ ලිබරල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම්වලට අභියෝග කරයි.

තොරතුරු අවකාශයේ ඛණ්ඩනය: digital echo chambers සහ filter bubbles (පෙරහන් බුබුලු) පැතිරීම ගෝලීය තොරතුරු අවකාශය ඛණ්ඩනය වීමට දායක වන අතර සත්‍යය සහ යථාර්ථය පිළිබඳ හවුල් අවබෝධය යටපත් කරයි.

ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවයේ අවශ්‍යතාවය: ඩිජිටල් අධිකාරීවාදයේ අභියෝග ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම, ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ ඩිජිටල් යුගයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සම්මතයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සම්බන්ධීකරණ ජාත්‍යන්තර ප්‍රයත්නයන් අවශ්‍ය වේ.

4. ඩිජිටල් අධිකාරීවාදයට එරෙහි වීම:

ඩිජිටල් අධිකාරීවාදය විසින් එල්ල කරන ලද බලවත් අභියෝග නොතකා, Larry Diamond ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම් ආරක්ෂා කිරීමේදී ප්‍රතිරෝධයේ සහ ඔරොත්තු දීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි:

ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය ශක්තිමත් කිරීම: වැරදි තොරතුරු වලට එරෙහිව සහ ඩිජිටල් ක්ෂේත්‍රයේ හැසිරවීම් වලට ප්‍රතිරෝධය දැක්වීම සඳහා ඩිජිටල් සාක්ෂරතාවය සහ විවේචනාත්මක චින්තන කුසලතා පිළිබඳව පුරවැසියන් දැනුවත් කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

සිවිල් නිදහස ආරක්ෂා කිරීම: ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මූලධර්ම ආරක්ෂා කිරීම සහ ඩිජිටල් අධිකාරීවාදය ආක්‍රමණය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා ප්‍රකාශනයේ නිදහස, පෞද්ගලිකත්ව අයිතිවාසිකම් සහ සිවිල් නිදහස ආරක්ෂා කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වේ.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යාපාරවලට සහාය වීම: ඩිජිටල් මර්දනයට එරෙහිව සටන් කරන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යාපාර සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන සමඟ සහයෝගීතාවය මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනය ලොව පුරා ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වේ.

සමාලෝචනය:Larry Diamond ගේ “The Road to Digital Unfreedom: The Threat of Postmodern Totalitarianism” ඩිජිටල් අධිකාරීවාදය විසින් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පාලනයට සහ පුද්ගල නිදහසට එල්ල කරන අභියෝග පිළිබඳ කාලෝචිත අනතුරු ඇඟවීමක් ලෙස සුවිශේෂී වෙයි. මෙම තර්ජන වල ස්වභාවය අවබෝධ කර ගැනීමෙන් සහ ඩිජිටල් නිදහසට එරෙහි වීමට ක්‍රියාශීලී ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමෙන්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටිනාකම් ආරක්ෂා කිරීමට සහ ඩිජිටල් යුගයේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතනවල අඛණ්ඩතාව ආරක්ෂා කිරීමට සමාජවලට උත්සාහ කළ හැකිය.

සටහන- හල්ගම්පිටියේ සුමනකිත්ති හිමි

What is your reaction?

Loading spinner

Spread the news
Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *